ΖΗΤHΣΤΕ ΦΥΛΛAΔΙΟ | Lexus

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ SERVICE

Στοιχεία επικοινωνίας

Στοιχεία αίτησης ραντεβού

Στην περίπτωση εταιρικής μίσθωσης απαιτείται προέγκριση από την εταιρία μίσθωσης.

Νομική Σημείωση

Τα στοιχεία σας θα τηρήσει σε αρχείο και θα επεξεργάζεται η Toyota Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 48, τηλ:210-2808000) ως υπεύθυνος επεξεργασίας αυτών σύμφωνα με τον Ν.2472/1999. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωσή σας για τα προϊόντα ή υπηρεσίες Lexus, η διεξαγωγή διαγωνισμών για διαφημιστικούς σκοπούς ή η διεξαγωγή ερευνών για την ικανοποίηση από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες Lexus καθώς και υπηρεσίες που σχετίζονται ή είναι συναφείς με αυτά. Στα πλαίσια αυτά η Toyota Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. δύναται να διορίσει οιοδήποτε άλλο, συνεργαζόμενη με αυτή τρίτο, ο οποίος θα εκτελεί την ανώτερη επεξεργασία κατ' εντολή και για λογαριασμό της. Τα εν λόγω στοιχεία δύνανται να μεταβιβάζονται στις συνδεδεμένες με την Toyota Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., εταιρείες στην Ελλάδα και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης ή αντίρρησης όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε περαιτέρω επικοινωνία παρακαλούμε επιλέξτε ΟΧΙ.