ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Για οποιαδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε μαζί μας.
Θα χαρούμε πολύ να σας εξυπηρετήσουμε

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

Ημέρες: Δευτέρα-Παρασκευή
Τηλ: +30 210 28 08 555
Ώρες: 09:00-17:00
Email: customer@lexus.gr

Διεύθυνση:

TOYOTA ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Εθνικής Αντιστάσεως 48,
152 31 Χαλάνδρι
Επιθυμητός τρόπος επικοινωνίας*

*Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το μέσο για να επικοινωνήσουμε μαζί σας

Νομική Σημείωση

Τα στοιχεία σας θα τηρήσει σε αρχείο και θα επεξεργάζεται η Toyota Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 48, τηλ:210-2808000) ως υπεύθυνος επεξεργασίας αυτών σύμφωνα με τον Ν.2472/1999. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωσή σας για τα προϊόντα ή υπηρεσίες Lexus, η διεξαγωγή διαγωνισμών για διαφημιστικούς σκοπούς ή η διεξαγωγή ερευνών για την ικανοποίηση από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες Lexus καθώς και υπηρεσίες που σχετίζονται ή είναι συναφείς με αυτά. Στα πλαίσια αυτά η Toyota Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. δύναται να διορίσει οιοδήποτε άλλο, συνεργαζόμενη με αυτή τρίτο, ο οποίος θα εκτελεί την ανώτερη επεξεργασία κατ' εντολή και για λογαριασμό της. Τα εν λόγω στοιχεία δύνανται να μεταβιβάζονται στις συνδεδεμένες με την Toyota Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., εταιρείες στην Ελλάδα και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης ή αντίρρησης όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε περαιτέρω επικοινωνία παρακαλούμε επιλέξτε ΟΧΙ.